بدون استان

معرفی به دوستان


معرفی هر دوست = 1,000 تومان جایزه


اکازیون همواره در تلاش است تا با ایجاد جدیدترین و متنوع ترین خدمات، بیشترین لذت و هیجان را در زندگی شما بوجود آورد. با معرفی اکازیون به دوستانتان آنها را نیز در لذتهایتان شریک نمایید.

شما با ثبت نام در اکازیون صاحب یک لینک منحصر به فرد خواهید شد که می توانید از این طریق ما را به دوستانتان معرفی نمایید. با ثبت خرید هر یک از دوستانتان، شما 1،000 تومان از اکازیون اعتبار هدیه می گیرید و در خریدهای بعدی می توانید از این اعتبار استفاده نمایید. هیچ محدودیتی هم برای کسب اعتبار وجود ندارد. فقط می بایست خرید در فاصله 12 ساعت پس از استفاده از لینک شما انجام شود.

٭ لینک منحصر به فرد هر کاربر در پنل ( اشتراک و درآمد ) به ازای هر اکازیون قابل دسترسی است.


دیگر برای خریدهای بعدی پولی ندهید!
هیچ اکازیونی را از دست ندهید!